Outlook ICT Recht 2015: veiligheid, kwestbaarheid en vooral vertrouwenVeiligheid, kwestbaarheid, en vooral vertrouwen

Het openbaar bestuur in Nederland heeft inmiddels ziel en zaligheid ophangen aan de elektronische technologie als beleidsmiddel, mede om kosten te besparen. Het bedrijfsleven richt met ICT vooral de ogen op innovatie. Beiden slagen onder de voorwaarde dat de veiligheid, de vertrouwelijkheid incluis, van gegevensverwerking solide wordt geborgd. Feitelijk en juridisch. Hoge technische en organisatorische kwaliteitsnormen, ook voor continuïteit, met wettelijke verankering vormen de route naar een in tijd duurzame informatiesamenleving. Zover is het nog altijd niet.
Dat blijkt uit onze jaarlijkse trendanalyse Outlook ICT Recht. Het beeld toont zich duaal. Coole vindingen enerzijds. De techniek dendert voort met draagbare technologie, robotisering, near field communications, big data, the Internet of Things, robotisering en wat dies meer zij, gecomplementeerd met hooggespannen verwachten. Anderzijds tekenen massale inbreuken op persoonsgegevens de tijdgeest. Criminelen, veiligheidsdiensten, toezichthouders, onderzoekers, maar tevens mismanagement en gammele informatie-techniek, leggen telkens de vinger op de zere plek, doch op uiteenlopende wijze. Een maatschappij met een fragiel, ronduit kwetsbaar karakter. Quo Vadis? 
Terwijl overheids-organisaties en bedrijven graag zoveel mogelijk gegevens willen registreren, vastleggen, bewaren en analyseren, is het individu uit oogpunt van informatiebeveiliging en privacybescherming mogelijk beter af met minder elektronische (persoons)gegevens-verwerking. Dataminimalisatie wordt in 2015 echter geen trend. Wat sowieso behoort plaats te vinden, is de feitelijke en juridische borging — en natuurlijk naleving — van kwaliteitsnormen voor elektronische technologie en infrastructuur. Als de Nederlandse overheid de veiligheid en betrouwbaarheid van elektronisch stemmen nog niet altijd kan garanderen, waarom zijn andere toepassingen wel veilig?