Outlook ICT Recht 2014: recht moet sterke waarborgen beiden

Volgens sommigen trillen Internet en cloud computing op hun grondvesten door de voortdurende stroom omhullingen van klokkenluider Edward Snowden. Wij argumenteren dat de internationale informatiesamenleving juist — juridische — fundamenten en handhavingmechanismen ontbeert. De suggestie van de Chinese minister van informatie om de Verenigde Naties een grotere rol toe te bedelen in het totstand-komingsproces van wereldwijde afspraken over een eerlijk en transparant mechanisme voor het bestuur van cyberspace, past in deze gedachtelijn. De Verenigde Staten zijn tegen.

Na grosso modo 65 jaar commerciĆ«le elektronische gegevensverwerking en de publicatie van George Orwell’s roman Nineteen Eighty-Four is de geest definitief uit de fles. Grootschalige monitoring, afluisteren en andere omstreden acties van overheidsdiensten, ongekende bedrijfsspionage en honderd-en-een soorten en maten van digitale criminaliteit. Quo vadis? Het terugwinnen dan wel creĆ«ren van vertrouwen van gebruikers staat hoog op de agenda van menig ICT-leverancier en overheidsdienst, terwijl landen meer dan ooit soevereiniteit over hun deel van cyberspace wensen. Het recht moet hierbij helpen.

Ondertussen rukt het geopolitieke technologisch-nationalisme op. De volksrepubliek China gaf al eerder te kennen dat het onafhankelijkheid van buitenlandse ICT nastreeft en werkt aan eigen digitale technologie, zoals onder meer blijkt uit het omvangrijke 10-jarige onderzoeksproject Next Generation ICT, dat vorig jaar startte. Ook de nieuwe Duitse, brede regeringscoalitie zet zwaar in op technologie uit eigen keuken; encryptie en andere vormen van netwerk- en informatiebeveiliging incluis. Of tenminste op informatietechniek uit Europa. Een nadrukkelijke voorkeur voor open standaarden en open source software is daarbij uitgesproken, terwijl ‘Software Made in Germany’ een internationaal kwaliteitskenmerk moet worden. Noem het ‘contra-VS’ meersporenbeleid.